Author: Kawe Qubadî

Li Zanîngeha Exeterê ya li Brîtaniyê di warê Lekolînên Kurdî de xebatên xwe yên doktorayê dimeşîne. Mijara teza wî “The Representation of Subjectivity in the Kurdish Novels” (Di Romanên Kurdî de Kirdewariya Temsiliyetê) li ser îdeolojî û rabêjên di romanên kurdî de ku tê de û bi riya wan kirdewarî tê sazkirin û temsîlkirin. Kawa pileya lisansê ji beşa Wêjeya Îngilîzî û a masterê ji beşa Psîkolojiyê ya Zanîngeha Tehranê Şahid Beheştî wergirtiye. Li Başûrê Kurdistanê Zanîngeha Soran wanebêjiya roman û rexneya wêjeyî kiriye. Email: kg273@exeter.ac.uk

Puxte: Nasname û kirdewariya mirov fenomeneke piralî, yanê têkela çendîn deng, rabêj û îdeolojiyan e ku ji bo li ser mirovan rûne tê guhertin an şikl tê dayin. Ev xebat hewl dide di romanên kurdî de bi riya pêwendiyên karakterekî/ê ên înterektîv û diyalojîk ên bi rabêjên civakî, siyasî û çandî û îdeolojiyan re, sazkirin û temsiliyeta kirdewarî û nasnameya wî/wê kişif bike. Li ber ronayiya teoriya vebêjî ya Bakhtîn û yên modernîst, di analîza tekstuwel û contekstuwel a siweylayê (2004) de, min taybetiyên romanê yên şêwazî ji aliyê şêwe, binema, mijar, û karakterizasyon û wateyên ew dihewîne, vekola. Qawamî…

Read More