Author: Hîmdad Husên Bekir

Destpêk Ev mijar, taybet e ji bo mêjû û serhildana forma hunerî ya çîrokê, wek yek ji hunerên pexşana kurdî û hunera vegotinê; ku îro di lêkolînên rexneyî de girîngiyeke mezin pê tê dayîn. Bi şêweyekê ku çîrok, cuda ji efsane û dastanan wek cureyeke edebî û hunerî, lêkolîn li ser têne kirin. Ji mêj e bîrokeya vê mijarê di mêjiyê min de diçerixî. Digel vê, di wexta xwendina min a bala de jî çîrok bûye hêleke hewlên min; lewma min pêwîst dît ku zêdetir lê kûr bibim û di encamê de ev nivîsar hate holê….

Read More