Browsing: Heme Mentik

Di sala 1981ê de li Hewlêrê hatiye dinyayê. Qonaxekanî xwêndinî seretayî û nawendî û amadeyî le şarî Hewlêr tewaw kirduwe. Le sallî 2001 le beşî ziman û edebî kurdî/ kolêjî ziman/ zanikoyi Selahedidîn werdegîrê û le sallî 2005 tewawî deka û birwanameyi bekaloriyos le ziman û edebî kurdî werdegrê. Le sallî 2005 yekem gutarî xoyi le govarî (rraman) billaw dekatewe. Le sallî 2013 birrwanameyi master le janrî romanî kurdî le zanikoyi silêmanî be dest dehênêt. Em kitêbaneyi billawkrdotewe. Berhemên wî; su- riyalîzim le edebî niwêyi Kurdî da, le medreseyi nalîda, Twêjînewe le Şî’rî nalî da, sereta diyalog hebû, Tekinîkî Fredengî le romanî Kurdî da. Email: heme-mentik@yahoo.com