Browsing: Haşim Ahmedzade

Doktoraya xwe ji Zanîngeha Uppsalayê wergirt (2003). Ji 2005an heta 2012an li Zanîngeha Exeterê di Enstîtûya Lêkolînên Erebî û îslamî di Navenda Lêkolînên Kurdî de wek hîndekar û doçent xebitî. Sala 2013an li Enstîtûya Lêkolîn û Geşedanê li Hewlêrê wek vekoler dest bi kar kir. Xebatên wî zêdetir li ser babetên edebiyata be- rawirdî, avakirina nasnameyê di wêjeya kurdî de, modernîte û encamên wê di çarçoveya post-kolonyal de ne. Heta Niha, ji bilî kitêba nation and novel: a Study of Persian and Kur- dish narrative discourse (Netewe û Roman: Xebatek li ser Rabêja Edebî ya Farsî û Kurdî de) ku li bakur wek ulus ve roman: Fars ve Kürt anlatısal Söylemi Üzerine Bir çalışma bi tirkî hatiye weşandin, gelek gotarên akademîk li ser wêje û siyaseta kurdî ya modern belav kirine. Di roman û nasname de ku li bakur hatiye weşandin de hin gotarên wî yên li ser wêjeya kurdî cih digrin. Email: hashem.ahmadzadeh@irdk.org