Browsing: Farangis Ghaderi

Ji Rojhilata Kurdistanê ye, vêga li Zanîngeha Exeterê li ber xelaskirina dok- tora xwe ye. Teza wê ya doktorayê “Peydabûn û Geşbûna Helbesta Kurdî ya Modern”, li helbesta kurdî de hatina ‘modernite’yê vedikole. Farangis teza xwe ya masterê ji Zanînge- ha Şahid Beheştî ya li Tehranê wergirtiye û mijara teza wê li ser kolandina adaptasyonên post-modern ên romeo û julieta Shakespeare hûr dibû. Li Zanîngeha Exeterê dersên so- ranî û farisî daye û pirtûkek soranî bo dersê nivîsandiye. Email: fg236@exeter.ac.uk