Browsing: Barzoo Eliassi

Ji Rojhilatê Kurdistanê ye. Barzoo Eliassi li Zanîngeha Oxfordê wek akademîs- yenê lêkolîner kar dike û li Zanîngeha Linnaeusê jî dersan dide. Xebata wî ya dawî ku hatiye weşandin li ser diasporaya kurd a li Swêdê ye: Contesting Kurdish identities in Swe- den: Quest for Belonging among Middle eastern youth (2013, Palgrave Macmillan). Email: barzooeliassi@gmail.com