Author: Heme Mentik

Di sala 1981ê de li Hewlêrê hatiye dinyayê. Qonaxekanî xwêndinî seretayî û nawendî û amadeyî le şarî Hewlêr tewaw kirduwe. Le sallî 2001 le beşî ziman û edebî kurdî/ kolêjî ziman/ zanikoyi Selahedidîn werdegîrê û le sallî 2005 tewawî deka û birwanameyi bekaloriyos le ziman û edebî kurdî werdegrê. Le sallî 2005 yekem gutarî xoyi le govarî (rraman) billaw dekatewe. Le sallî 2013 birrwanameyi master le janrî romanî kurdî le zanikoyi silêmanî be dest dehênêt. Em kitêbaneyi billawkrdotewe. Berhemên wî; Suriyalîzim le Edebî Niwêyi Kurdî da, Le Medreseyi Nalîda, Twêjînewe le Şî'rî Nalî da, Sereta Diyalog Hebû, Tekinîkî Fredengî le Romanî Kurdî da. Email: heme-mentik@yahoo.com

Puxte: Hîç romanêk bebê rûdaw nabêt, wate em tuxme dayinemoyi romane. Ser- çaweyi wergirtinî ruwaw lelayi romaninûs waqî’ û xeyall û fentaziyayi xoyetî. Boyeyş debî hawsengî lenêwan em aw duwaneda bê. wate eger romanêk rûdawekanî pitir waqî’î bûn, ewa karîgerî leser layenî hunerî romaneke debê, beweyi xwêner dezanê em rûdawane le waqî’da hen, kewate pêwîst nîye boyi bas bikrê. Eger xeyal e fentaziya beşêweyekî zor zall bû, ewa rûdawe- kan ptir le dro nêzik debinewe, bemeyş karîgerî leser hestî qena’et pêkrdinî xwêner debê. Le romanî (cemşîdxan…) Bextiyar ‘Elî da rûdawekan hênde waqî’yane degêrrdrênewe, her kurdêkî başûrî kurdistan, ke deyxwênêtewe hest…

Read More