Author: HEREKOL AZÎZAN

Belê heke ew zilamê xurt û bi vên peyda bû zilamek dikare zimanekî mirî vejîne. Herwekî emê niho bibêjin ew zilam peyda bûye û zimanekî mirî ve- jandiye û ew xistiye nav zimanê zindî, nav wan zimanên ko mirov pê daxê- vin û mexsedên xwe pê re eşkere dikin. Me got zimanên mirî û zimanên zindî. Bêdiro, ji awirê jiyînbariyê ve zi- man jî wek mirovan û wek her heybera rihber dizên, dijîn û dimirin. Ji zimanên mirî hin hene warkor û kordûnde diçin, di pey xwe re tu tiştî nahêlin; ne kêl ne kitêb. Hinên din di pey xwe…

Read More